VÅRE TJENESTER

Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester som sikrer medvirkning, dialog og involvering i utvikling av ditt prosjekt. Vi skreddersyr løsninger som ivaretar dine behov gjennom hele prosessen, fra tidlig fase til endelig resultat.

Prosessledelse

FRA IDÉ TIL FERDIG PROSJEKT

Byen er en kompleks organisme - prosjekter i en urban kontekst må utvikles med fleksible, kreative og åpne prosesser som fanger muligheter der de oppstår
og sikrer resultater der vi ønsker dem.
Vi leder slike prosesser fra A til Å

Konseptutvikling

KUNSTEN Å SKAPE GOD DIALOG

Lokal oppdatert kunnskap om verdier, ønsker og behov gir det beste utgangspunkt for å lykkes med urbane prosjekter.
Gjennom involvering og samarbeid med folk i byen bringer vi ressurser og kompetanse til ditt prosjekt
og sikrer bærekraft i ditt konsept.