METODER

Vi designer prosesser for utvikling av urbane prosjekter:

  fra konseptutvikling gjennom medvirkning og dialog, prosjektutvikling i samarbeid med brukere og interessenter, til ledelse for gjennomføring og ferdigstillelse.