om oss 

Vår visjon er enkel

God dialog betyr bedre kvalitet i byutvikling! 

Våre verdier

Vi er glad i mennesker og møter de der de er

Alle påvirker, og vil la seg påvirke
Alle kan utvide sitt perspektiv
Lokal kompetanse er verdifullt
Alle løsninger skal være bærekraftige
Konflikter kan også være en resurs
Kompleksitet trenger ikke være vanskelig

Vi verdsetter de lokale behov og utforsker mulighetsrom slik de framstår. Vår design av prosess avhenger helt av prosjektets natur og formål. Sammen definerer vi rammene for hva som er mulig og ønsket resultat. 


Kreative prosesser i samarbeid med lokale folk kan gi overraskende resultater og bringer nye verdier og ressurser til ditt prosjekt.

X-gen ledere

Christin Winther 

Gestaltterapeut, prosessleder og veileder

MNGF/MGPO

Jobber som prosessveileder, coach og gestaltterapeut, har en Master i ledelse i Arbeidshelse, samt en Cand.mag.grad med juridiske fag og sykepleie. Hun er styremedlem i Gestalt Praktiserende i Organisasjoner (GPO). Christin har bred erfaring innen ledelse, som konsulent og terapeut, med ledererfaring både fra stat, stiftelse innen helse og skole og helsesektoren (avd.sjef DPS).

Christin har bred erfaring med prosessledelse og jobber på individnivå, gruppe-og organisasjonsnivå, så vel som samfunnsnivå. 

Christin har jobbet med involvering og medvirkning i organisasjoner og i by- og tettstedsutvikling. Hun har god erfaring med storgruppemetodikk.

Christin har etablert Senter for relasjon og endring i Nobelsgate 16 i Oslo, hvor hun også har sin praksis.

Se for øvrig Varmt Lederhjerte

Anne Wodstrup 

Arkitekt, prosjektutvikler og prosessleder

URBA AS - MNAL

Anne jobber med byutvikling for å involvere interessegrupper, brukere, publikum og nabolag i utvikling og endringsprosessen.
Med erfaring fra Kultur - og transformasjonsledese fokuserer Anne på god dialog og medvirkning for å få flest mulig til å delta i samfunnsdialogen. 

"Medvirkning i byutvikling lar deg møte dem det angår. Vi satser på bedre dialog i den offentlige plan-prosessen fordi god dialog gir smartere løsninger og raskere resultater."

Som daglig leder i Urba AS er Anne planfaglig rådgiver og utvikler av urbane prosjekter der sosialt fellesskap sikrer bærekraftige endring og transformasjon.

Anne har erfaring som prosjektleder for store plansaker, urban tjenestedesign, og prosjektering av komplekse bygg.

Anne har etablerte egen arkitektpraksis med Urba AS

se for øvrig Urba.no