X-gen

prosessledelse for og med mennesker i byen

Det er i møter mellom mennesker vi finner nyskapende og kreative løsninger på komplekse urbane oppgaver. 

Vi skreddersyr derfor prosesser som sikrer samarbeid og medvirkning for sosial og økonomisk bærekraft i ditt prosjekt. 

Christin og Anne, grunnleggere

URBAN PROSESSLEDELSE

Vi er opptatt av byutvikling som skaper gode bymiljø for alle. Vi skaper nabolag du får tilhørighet til; steder for arbeid,
lek og hverdagsliv der byfolk opplever å være en ressurs.
Vi leder endringsprosesser som skaper sosiale verdier.

Boligbygning

Bomiljø med urbane kvaliteter der folk trives, skapes gjennom medvirkning og samskaping. Vi lager prosesser for inkludering av  nabolaget; vi inviterer eksisterende og fremtidige brukere, kartlegger ressurser i nabolaget for fellesskap som kan sikre sosial og økonomiske bærekraft i nye verdikjeder. 


Offentlig steder

Bygg med aktive fasader skaper gode rom for fellesskap og møteplasser mellom husene. En vandring gjennom byens gater og steder skal være en berikende opplevelse, for de som bor i nabolaget og for dem som er på vei til noe annet.


Stedsutvikling

Hvordan skape et sted, en møteplass, et fellesskap. 
Når vi samler mange byfolk på et sted skaper vi grunnlag for å utvikle nye ideer, ressurser og verdikjeder. Byfolk er kunnskapsrike, kreative og dynamiske; egenskaper som gjør ethvert prosjekt bedre.

Endringsprosesser

Engasjere, involvere og samskape i dialog.
Med solid erfaring og anerkjente metoder sikrer vi lokal kompetanse og engasjement for ditt prosjekt.  Vi engasjerer og deler lokale erfaringen for gode resultater.  Lokalt eierskap til resultatet er en suksessfaktor for et godt gjennomført prosjekt.

VÅR TILNÆRMING

Vårt arbeid er å skape gode møter mellom mennesker.

Forankring i felles verdier sikrer gjennomføring av ditt prosjekt .

Med dialog og prosess leverer vi resultater.

KOMPETANSE

 X-gen teamet har unik kompetanse for byutvikling, prosjektledelse, organisasjonsutvikling og konseptbygging. 
Med vår arkitekt- og prosessfaglige kompetanse gjennomfører vi involveringsprosesser i organisasjoner, mellom organisasjoner og på kryss av offentlig og privat sektor.

VI GJØR DIN IDÉ TIL VIRKELIGHET

Har du en idé - en visjon - om å skape noe nytt, men vet ikke helt hvordan du skal starte?

Trenger du hjelp til å oppnå ønsket resultat med ditt prosjekt? 
Vi skreddersyr prosesser og leder utvikling av ditt prosjekt med innsikt og kunnskap.
Slik når vi målet sammen.

LEDELSE OG RESULTATER

 Vi leder gjerne komplekse utfordrende prosesser. Alle endringer genererer motstand; motstand er en naturlig del av ethvert prosjekt som søker endring av betydning.
Vår erfaring er at vi får gode resultater når vi møter mennesker der de er og innleder dialog med lokale krefter.

INVOLVERING

Store endringer i eksisterende bymiljø berører byfolk der de arbeider og  bor.   
Gjennom reell involvering får vi tak i lokale kunnskap og erfaring som gir nødvendig forankring for endringene som foreslås. Reell involvering av de berørte er en suksessfaktor for ethvert prosjekt.

VI LEVERER TIL AVTALT TID

Vi har lang erfaring med å planlegge og gjennomføre komplekse prosjekter. Det krever dynamisk ledelse og god kommunikasjon. 
Vårt X-gen team har den nødvendige kompetansen som lar oss gjennomføre prosessen som avtalt.

SKREDDERSØM

Vi skreddersyr prosesser som svarer på lokale behov. Hvert prosjekt er unikt; har forskjellige kvaliteter og mennesker med et mangfold av verdier, ønsker og behov.  Vi kartlegger og analyserer for å illustrere hvordan ditt prosjekt kan realiseres som en bærekraftig løsning.

LA OSS FASILITERE DIN PROSESS OG SKAPE FANTASTISKE PROSJEKTER SAMMEN.